Dec 10, 2018

Mohabbat Main Yehi Khoof Kyun

Mohabbat Main Yehi Khoof Kyun

Mohabbat main yehi khoof kyun musallat rahta hai
Kahin mere siwa koi aur to aziz nahin usey