Dec 7, 2018

Mujhay Kiya Pata Tum Se Haseen Koi Hay

Mujhay Kiya Pata Tum Se Haseen Koi Hay

Mujhay kiya pata tum se haseen koi hay ya nahi
Tumharay siwa kabhi kisi ko ghoor se daikha hi nahi