Dec 30, 2018

Phir Naye Saal Ki Sarhud Pe Kharay Hain

Phir Naye Saal Ki Sarhud Pe Kharay Hain

Phir naye saal ki sarhud pe kharay hain hum loog
Raakh ho jaye ga ye saal bhi, hairat kaisi