Dec 31, 2018

Ye Saal Bhi Guzra Hay Teray Piyaar Ki Manind

Ye Saal Bhi Guzra Hay Teray Piyaar Ki Manind

Ye saal bhi guzra hay teray piyaar ki manind
Aate howe kuch aur tha, jate howe kuch aur