Jan 12, 2019

Aankhain Daikh Ker Aj Tu Tabeeb Bhi

Aankhain Daikh Ker Aj Tu Tabeeb Bhi Tarap Utha

Aankhain daikh ker aj tu tabeeb bhi tarap utha
Kiyon kerte ho itni mohabbat kiya zindagi achi nahi lagti