Jan 14, 2019

Mera Us Shaher-E-Adawat Main Basera Hay Jahan

Mera Us Shaher-E-Adawat Main Basera Hay Jahan

Mera us shaher-e-adawat main basera hay jahan
Loog sajdoon main bhi logon ka bura soochte hain