Feb 14, 2014

Hai Shoq-e-Safar Aisa K Ek Umer Se

Hai Shoq-e-Safar Aisa K Ek Umer Se Hum Ne

Manzil Bhi Nahi Paayi, Rastaa Bhi Nahi Badla...

Hai Shoq-e-Safar