Sep 10, 2017

Aesa Nahi K Teri Jagha Koi Or Aa Gaya

Aesa Nahi K Teri Jagha Koi Or Aa Gaya
Lekin Tera Maqam Bhi Tera Nahi Raha...

Blogger: Zain Ali