Aug 12, 2018

Zara Bhi Nahi Pighalta Dil Tera

Zara Bhi Nahi Pighalta Dil Tera

Zara bhi nahi pighalta dil tera
Itna qeemti pathr kahan se khareeda hay