Sep 5, 2018

Sabar Tahzeeb Hai Mohabbat Ki

Sabar Tahzeeb Hai Mohabbat Ki

Sabar tahzeeb hai mohabbat ki
Woh samajhte hain be zuban hoon main