Sep 5, 2018

Sirf Hum Hain Un Ke Dil Main

Sirf Hum Hain Un Ke Dil Main

Sirf hum hain un ke dil main
Le dubi yeh ghalat fahmi hum ko