Nov 12, 2018

Ab Ki Baar Ilteja Nahi Ho Gi Tum Say

Ab Ki Baar Ilteja Nahi Ho Gi Tum Say

Ab ki baar ilteja nahi ho gi tum say
Chaho to taher jana chaho to chaley jana